Persondatapolitik

Hos Dr. Baddaky Europe, filial Danmark, har vi lang tids erfaring i at håndtere vores kunders personoplysninger. Det er vigtigt for os, at I som kunder er trygge ved at persondata behandles på lovlig og ansvarsfuld vis. Derfor vil vi informere dig om en vigtig ændring i hvordan vi fremover får og vil håndtere personoplysninger. GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny EU-forordning som gælder i hele EU fra d. 25. Maj 2018. GDPR erstatter den gamle Persondatalov. Formålet med GDPR er at forstærke beskyttelsen af det enkelte individ ved behandling af personoplysninger samt at skabe et ensartet regelsæt inden for EU.

For at sikre at vi behandler personoplysninger på lovlig og ansvarsfuld vis også efter at GDPR træder i kraft har vi gennemført en kortlægning og tilpasset vores virksomhed efter den nye lovgivning. Vi har endda bygget videre på dette og forbedret rutinerne for at vi skal kunne slette jeres oplysninger, når de ikke længere har formål hos os og for at vi ikke håndterer flere oplysninger end vores opgaver kræver. 

Logstatistik

Vi anvender logstatistik hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af vore hjemmeside besøget forlades mm. Vi anvender logstatistik yderligere med det formål at optimere vores hjemmesider og deres funktionalitet.

Dine personlige oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os via vores hjemmesider skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

• fornavn, efternavn
• adresse, postnummer, bynavn
• telefonnummer, e-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos os og opbevares i mindst 5 år (5 år pga. krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmesider, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til os videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand med henblik på markedsføring, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger ud over dem du selv indtaster på siden.

Som registreret hos os har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os.Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på en hjemmeside fx et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet.

En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC.

Rent teknisk kan ”Cookies” deles op i to typer. Den ene type kaldes ”sessioncookies” og gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web-browser.

Der findes en anden type ”Cookie” som kaldes ”permanent Cookie” og den gemmes som en tekstfil på din PC. En ”permanent Cookie” er med til at vores server kan genkende din PC næste gang du logger ind på vores hjemmesider.

På vores hjemmesider anvendes cookies med det formål at optimere vores hjemmesider og deres funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Det kan fx gøres på følgende måde:

I Internet Explorer 5.x slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Slet cookies

I Internet Explorer 7+8 slettes cookies under menuen ”Kontrolpanel” -> ”Internetindstillinger” -> ”Slet browser historie” -> ”IE 7 - klik slet ud fra cookies. IE 8 - Sæt flueben ved cookies - derefter klik slet”

I FireFox 3.x slettes cookies under menuen ”Preferencer / Options” -> ”Privatliv / Privat” -> ”Vis cookies” -> ”Fjern alle cookies” -> ”Ok”

I Safari 3.x + 4.x slettes cookies under menuen ”Indstillinger” -> ”Sikkerhed” -> ”Vis cookies” -> ”Fjern alle” -> ”Ok”